תרגיל פתע:כוח מרינס מיוחד בהשתלטות על אניית מלחמה אמריקאית.תמונות.

תרגיל פתע מעניין בוצע באחת מאניות הצי השביעי המשייטת בפאסיפיק.

בתרגיל יצא כוח מרינס מיוחד לבצע השתלטות פתע על אחת מאניות הצי –  אשלנד- USSAshland .

התרגיל נועד לבחון הן את יכולות המרינס והן את המוכנות הקרבית של אנשי הספינה עצמה.

בתמונה האחרונה מודיע מפקד כוח הפשיטה על השלמת ההשתלטות  “העויינת” של אנשיו על הספינה.

כתיבת תגובה