החיזבאללה מקים יחידה קרבית על בסיס מתנדבים ממוצא סוני.

כשהמעיינות מתייבשים מחפשים גם בארות עם מים מליחים שבקושי ראויים לשתייה.

כך בדיוק אצל החיזבאללה.

לאחר שנתייבשו כל מאגרי הגיוס שלהם,כולל נערים בני 16 ומעלה , הם פנו בהוראת אירן לגיוס אויביהם המרים ביותר – בני העדה הסונית המאשימה אותם בריש גליי ברצח עם.

בהוראת אירן , הם החלו לגייס מתנדבים סונים צעירים ליחידה חדשה שהוקמה ומאומנת על ידם וממומנת על ידי אירן . 

לשאת המוטיבציה של צעירים סונים להלחם לצד השיעים נגד בני עמם עומדת סיבה אחת: התגמול הכספי הנדיב מול קשיי המחיה היומיומי במקומות מגוריהם.

נשאר לנחש רק מתי בדיוק הם יתהפכו על מעסיקיהם?

 

המתנדבים הסונים הנושאים על חזם סרט המדגיש:”הפלוגות הסוניות”:

שימו לב לדגל הלבנוני לאמור לבנון והחיזבאללה חד הם!

*-

כתיבת תגובה