דיווחים על עריקת גדוד שלם מדיויזית משמר הרפובליקה בדמשק .

ידיעות ראשוניות כי גדוד שלם מדיוויזית משמר הרפובליקה ערק על נישקו וציודו לצד המורדים במרחב דמשק .
אין לי כרגע עוד אישושים לידיעה. אבל אם היא נכונה – היא מהווה תפנית .
פעם אמרו שאם תתחיל לראות מסגרות צבאיות שלמות עורקות – תדע שאתה רואה את תחילת הסוף .
עוקב .

Arouwad Newspaper @ 

 

כתיבת תגובה