Site icon Nziv.net

אירן:מקדשת את המתים על פני טיפוח החיים.בתמונות.

קברו של האייטולה חומייני שעלות הקמתו – מיליוני דולרים רבים!

בתי ספר במחוזות השונים באירן .

 

מנהיגות של קנאות דתית אף פעם לא נחשבה נאורה !

ובמיוחד באירן!

Exit mobile version