האם פעילות המורדים בגולן הסורי מתחדשת? קרבות רחוב בצנמין עם דיויזיה 4

מאז שנת 2018 ,שנה בה הצליחו כוחות צבא סוריה בסיוע המיליציות האיראניות להשתלט מחדש על כל דרום סוריה,מחוזות דרעא וקונייטרה, לא היה כדבר הזה.

בתיווך רוסי הסכימו יחידות המורדים הסורים, שפעלו בכל דרום המדינה בכלל ובגולן הסורי בפרט, להתפרק מנשקם ולחתום על הסכם פיוס ( “סולחה” ) עם המשטר הסורי. מי שלא הסכים להשפלה הזאת,והוא ידע בדיוק למה , התפנה עם יחידתו ו-או עם משפחתו צפונה למחוז אידליב שם רוכזו כל המורדים שלא הסכימו להתפשר עם משטר אסד.

אלא שכל מתווה הפיוס עם המשטר עלה כבר מראשיתו על שרטון.

הרוסים הבטיחו למורדים כי יוכלו לשוב הביתה לתקופה של 6 חודשים ולהיות עם משפחותיהם ורק אחר כך הם יגוייסו לשורות צבא סוריה ויסכימו לפעול בשורותיהם בכל מקום אליו ישלחו.

אלא שהמשטר הסורי עשה הכל על מנת להשפילם. הוא גייסם מיד לשורותיו המדוללות ושלחם לחזיתות הלחימה הקשות ביותר נגד חבריהם שעזבו צפונה. עד מהרה החלו להגיע לדרום סוריה עשרות ארונות ובהן גופותיהם של המורדים לשעבר שנהרגו בקרבות נגד יחידותיהם בעבר.

ההתמרמרות בקרב המורדים לשעבר גאה וגאה ותוך זמן לא ארוך הם החלו להתארגן בצורה ספוראדית ליחידות תקיפה קטנות שהטרידו שוב ושוב סיורים ומחסומי דרכים של כוחות צבא סוריה והמיליציות האיראניות שהחלו לפעול באינטנסיביות בגולן הסורי ובכל דרום סוריה.

Image result for الفرقة الرابعة مدينة الصنمين

היו אמנם כמה מאות מהם שהסכימו להשתלב ,בשכר גבוה, בשורות המיליציות שאיראן הקימה מול גבול ישראל , אך רובם המכריע נטה שלא להצטרף לפעילות של צבא סוריה.

משטר אסד בתגובה, החל במסע חיסולים נרחב של כל מי שהיה בעבר בשורות המורדים אף שחתם על סולחה.

בשנה האחרונה חוסלו כך מאות לוחמים לשעבר משורות צבא סוריה החופשי ונראה כי משטר אסד מנסה לטהר את דרום סוריה מגורמים שכל חטאם היה שהם בגדו בהם פעם אחת .

מסעות עונשין של צבא סוריה נגד המורדים שהחלו לפעול בדרום סוריה ולאורך גבול ישראל לא הרתיעו.

להיפך, יחידות המפגעים הלכו וגדלו ויחד עם זאת האומץ וההעזה והם החלו לתקוף בצורה מסודרת מפקדות ומקומות ריכוז גדולים , לא רק של צבא סוריה אלא גם של החיזבאללה ושל משמרות המהפכה האיראנים הפועלים להתבססות באזור.

Image result for الفرقة الرابعة مدينة الصنمين

 

אתמול נראה כי המרד החוזר עולה מדרגה.

כוחות יחסית גדולים של המורדים תקף בו זמנית מפקדות ומחסומי דרכים גדולים באזור המפקדה האזורית של הכוחות האיראנים בעיר צנאמין , לא הרחק מגבול ישראל.

ידוע כי משמרות המהפכה האיראנים ביחד עם החיזבאללה גרשו את כוחות צבא סוריה ממפקדת דיויזיה 9 שריון ותפסו את מתקניה למטרותיהם.

באחת , כל אזור צנאמין הפך ליורה רותחת.

Image result for الفرقة الرابعة مدينة الصنمين

האיראנים שהחלו להתייחס יותר ברצינות לעוצמת ההתנגדות הפנימית נגדם בדרום סוריה מצאו כי ,ככל הנראה, מורדים רבים הפועלים נגדם בכל המרחב, גרים בעיר המחוז-צנאמין והחליטו לפעול.

כוחות רבים של דיויזיה 4 ,בפיקודו של האלוף מאהר אסד, שתפסו צד לטובת האיראנים , החלו בימים האחרונים להקיף את העיר צנאמין בניסיון לשים אותה תחת מצור הדוק ואחר כך לטהר אותה ממורדים חמושים.

ואכן אתמול בלילה, לאחר שהושלם הידוק המצור על העיר , החלו כוחות רגליים , ככל הנראה בפיקודו של אלוף משנה דיאלה רית’ , לשעבר מפקד חטיבת השריון 42 ,וכיום מפקד הכוחות המיליצייונים שסופחו לדיויזיה 4 , להתקדם לתוך העיר והם כרגע נלחמים בקרבות רחוב קשים נגד כוחות המורדים שנלכדו בעיר .

היות וכל האזור רווי בכוחות מיליציה סוריים בפיקוד החיזבאללה, אין ספק שאם כוחות הדיויזיה  ייתקלו בקשיים בטיהור העיר הם יקבלו תגבורות,ללא סוף, מהמיליציות האיראניות הנמצאות במרחב.

כוחות המורדים כרגע עדיין לא קולטים שמצבם כלאחר ייאוש, אך כנראה שהמצב הקודם בו היו נתונים קודם היה הרבה יותר קשה, לכן לא נותר להם אלא לפרוץ במרד מחדש אולי יהיה להם סיכוי קלוש לעתיד טוב יותר.

המורדים גם מבינים שהם נותרו לבדם , אין מצב שתגבורות יגיעו אליהם ממקום כלשהו לאחר שהעיר הושמה במצור מלא.

Image result for الفرقة الرابعة مدينة الصنمين

 

כתיבת תגובה