ולתפארת מדינת ישראל: סד"כ חיל האוויר הישראלי ופריסתו לפי בסיסים-2018

אחד מהסודות השמורים ביותר של מדינת ישראל היא עוצמת כוחו של חיל האוויר הישראלי הנחשב לבין הטובים והחזקים בעולם.

מקורות זרים ברחבי העולם מתחרים ביניהם ,לאורך השנים,מי יעריך את כוחו של חיל האוויר הישראלי כמה שיותר קרוב למציאות וייתן מספרים הקרובים לאמת של סד"כ המטוסים המשרתים בחיל האוויר הישראלי.

לפנינו ניסיון נוסף בסדרה, הנותן הערכה באשר לסד"כ הכלים שבידי חיל האוויר הישראלי  תוך פירוט פריסתם לפי בסיסי חיל האוויר  ברחבי ישראל-נכון לחודש פברואר 2018:

(הערה-אין בפרסום זה כדי לטעון שמדובר בנתוני אמת אלא בהערכות בלבד)

הגדלה של מצגת פירוט פריסת מטוסי חיל האוויר הישראלי בבסיס הבודד בצפון ישראל:

כתיבת תגובה