תרגיל ״משחקי הכס״ של לוחמי הקומנדו וטייסות חיל האוויר בקפריסין

אגוז, מגלן, דובדבן, טייסות שונות ו-669:

כך נראה תרגיל ״משחקי הכס״ של לוחמי הקומנדו וטייסות חיל האוויר בקפריסין

התרגיל הביןלאומי של עוצבת הקומנדו וחילהאוויר, "משחקי הכס", במרחב האי קפריסין, הגיע לסיומו.

בתרגיל לקחו חלק לוחמי היחידות המיוחדות ״אגוז״, ״מגלן״ ו״דובדבן״, טייסות מסוקי סער, טייסות תובלה, טייסת כטמ״ם, טייסת ביום אויב והיחידה הטקטית לחילוץ מיוחד (669).

במסגרת התרגיל, תרגלו לוחמי הקומנדו וטייסות חיל-האוויר אימון בסיסי ומשימתי מול איום בתא שטח חדש ולא מוכר במתארי לחימה של זירה צפונית. הנושאים שתורגלו –  פשיטות קצרות חד-ליליות בדגש על לחימה בתוואי שטח הררי, צפוף ומורכב, תקיפת תשתיות אויב, הטסת כוחות קרקעיים, סיוע לכוחות הקרקע, אספקת ציוד בהיטס, תדלוק איטי של מסוקים, חילוץ של טייסים נוטשים ופינוי פצועים, כל זאת מול מטוסים ומול כוחות לוחמים המדמים את האויב.

במהלך השבוע כתרגיל צד, התאמנו לוחמי הקומנדו, טייסי ואנשי חיל-האוויר יחד עם לוחמי צבא קפריסין במטרה לשפר את כשירותם המבצעית של הכוחות ולקדם למידה משותפת.

השילוביות שיושמה בתרגיל בין חיל-האוויר לעוצבת הקומנדו – שני גופים המובילים לחימה משותפת בכל מתאר, אפשרה את הגברת האפקטיביות בתמרון הרב זרועי.

במהלך השבוע ביקר ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, במרחב התרגיל. במסגרת ביקורו צפה הרמטכ"ל בכוחות הלוחמים בשטח ושוחח עם המפקדים בנושא הסוגיות המבצעיות והאתגרים שבמתאר פעולה בעומק. בנוסף, נפגש עם מקבילו בצבא קפריסין, מפקד המשמר הלאומי של צבא קפריסין, רב-אלוף איליאס לאונטאריס.

עוצבת הקומנדו וחיל-האוויר ממשיכים כל העת להתאמן ולהשתפר בהתאם לתרחישי הייחוס בתרגילים ובמשימות משותפות, בתוך גבולות המדינה ומחוץ לה במטרה להיות מוכנים לאתגרים שיידרשו לעמוד מולם בכלל זירות הלחימה.

״מדובר באימון מורכב בתנאי שטח ומזג אוויר מאתגרים״, אמר מפקד בסיס פלמחיםתתאלוף יואב עמירם. ״בתרגיל באה לידי ביטוי השותפות העמוקה של עוצבת הקומנדו וטייסות החילהיה מרשים לראות את היכולת להפעיל כוח קטלני ומדויק הרחק מחופי הארץ".

״סיימנו אימון ייחודי מסוגומחוץ לגבולות מדינת ישראל״, מספר מפקד עוצבת הקומנדואלוףמשנה קובי הלר. ״התרגיל כלל מגוון רב של משימות ומתארי פעולה אשר הביא לידי ביטוי הבשלה של יכולות ותהליכים מבצעייםשהחלו לפני ארבע שניםהדגשנו בתרגיל את חשיבות הדיוק וההעמקה בפרטיםאבל מעל הכלבלטה היכולת האישית של הלוחמיםבתרגיל הופגנה רמה גבוהה של מקצועיות ובלט שיתוף פעולה צמוד ואיכותי עם חיל האווירהתרגיל הביא לידי ביטוי יכולת מבצעית מתפתחתתפיסת הפעלה שלמהיכולות מתפתחות של חשיפת אויב וכמובן קטלניות להשמדת אויב בקצבים גבוהים מבעבר".

קרדיט על כל התמונות:דובר צה"ל

קרדיט: מערכת אתר צה״ל

כתיבת תגובה