המבנה של “הצבא הסורי הלאומי” – SNA הנתמך ע”י טורקיה

מיהם בדיוק הפלגים של ‘הצבא הלאומי הסורי’ התורכי (SNA)? אילו מהפלגים הללו הם החשובים ב- SNA? חשוב לקחת בחשבון את השאלות הללו לנוכח מבול התהיות על ה- SNA בגלל המערכה שתורכיה ו- SNA ניהלו נגד הכוחות הסוריים הדמוקרטיים  (SDF). כפי שהדגשתי בעבר, חשוב לתעד את ה- SNA ואת יחידותיה באופן אובייקטיבי כדי לאפשר הבנה טובה יותר לציבור הקוראים.

התיאורים הקודמים של ה- SNA נטו לרשום את שמות הפלגים שפועלים תחת דגלה, אך מבלי לתת פירוט אמיתי על מבנה ה- SNA או להסביר את הגדלים ורמות ההשפעה השונות של הפלגים. ראו, למשל, ניתוחשל מכון המחקר הטורקי SETA, המציג רשימה של 41 יחידות הפועלות לכאורה תחת ה- SNA.

למתווה זה של מבנה ה- SNA, אני מפרט את מרכיבי שלושת הגייסות המקוריים (ערבית: fayaliq) של ה- SNA. באופן רשמי, אמורים להיות כעת שבעה לגיונות של ה- SNA בעקבות מיזוג “החזית הלאומית לשחרור” (NFL) – אוסף סיעות לא ג’יהאדיות באידליב וסביבתה – ל- SNA. עם זאת, בשטח, ה- NFL ממשיכה לתפקד כאילו היא הייתה בלתי תלויה ב- SNA, ולכן אין עדיין מידע קונקרטי על ארגון היחידות של ה- NFL בארבעת הגייסות החדשות האמורות.

לעומת זאת, הפלגים בשלושת הגייסות המקוריות של ה- SNA מתואמים מקרוב עם הכוחות המזוינים הטורקיים ומאורגנים כראוי כחטיבות בתוך אוגדות של כל אחד משלושת הגייסות. הקבוצות הן אלה המהוות את הכוח הלוחם הסורי נגד SDF במסגרת מבצע ‘אביב השלום’.

אני מציין את הערכותיי ביחס למבנה מסמך ה- SNA שלהלן:

*- אף אחד מהפלגים כאן לא יכול להיות מאופיין כ’ג’יהאדיסטי ‘, בניגוד לטענות ה- SDF ותומכיה. כל הפלגים הללו פועלים במסגרת לאומית סורית. למידע נוסף בנושא רחב יותר זה ראה התרגום והניתוח שלי ל”קוד ההתנהגות “של ה- SNA.

*-  יש נטייה לתקשורת להתמקד באופן לא פרופורציונאלי במיליציית איחראר א-שארקיה  אף שהיא רק חטיבה אחת בתוך ה- SNA.

*-  אם אנו שופטים לפי מספר חטיבות מסונפות, סיעות ה- SNA החשובות ביותר הן (ללא סדר מסוים):

– Shami Front = חזית סוריה
– Jaysh al-Islam = ג’ייש אלאיסלם
– Sultan Murad Division = דיויזית סולטאן מוראד
– Faylaq al-Rahman = גייס א-רחמן
– al-Hamza Division = דיויזית אלחמזה
– al-Mu’atasim Division = דיויזית אלמועתאצם

הסיעות בכללותן הן ממקורות וחברות מגוונות. חלקם משקפים את המקורות מאזורים נפרדים, למשל, איחראר אל-שרקיה וג’יש אל-שרקייה, כפי ששמם מרמז, מקורם במזרח סוריה. ג’ייש אל-אסלאם וגייס אל-רחמן מוכרים לקוראים כיוון שהם היו שתי קבוצות המורדים העיקריות במזרח אלרוטה לפני שנכבש מחדש ע”י  כוחות הממשלה הסורית בשנת 2018. חלק מהפלגים הם שמות ותיקים במרד האזרחים בסוריה (למשל חזית שאמי וחטיבת הסולטאן מוראד במחוז חלב) ואילו אחרים כמו דיויזיה 20 הן יצירות חדשות יותר. שים לב גם שלפלגים ישנים יש גם מגויסים חדשים יותר, כולל אנשים שנעקרו מאזורים אחרים בסוריה.

First Legion = גייס 1

Division 11 = דיויזיה 11

(Brigade 111: Liwa al-Shamal (cf. here= חטיבה 111 – חטיבת א-שאם
Brigade 112: Jaysh al-Ahfad (cf. here for some background on Jaysh al-Ahfad, and here on Brigade 112 and Division 11).
Brigade 113: Jaysh al-Ahfad

Division 12 = דיויזיה 12

Brigade 121: Liwa Samarkand = חטיבה 121- חטיבת סמרקאנד
Brigade 122: Liwa al-Muntasir Billah = חטיבה 122 – חטיבת מונטסיר בילאא’
Brigade 123: Tajammu’ Ahrar al-Sharqiya = חטיבה 123 – כוח איחראר א-שרקיה.

Division 13 = דיויזיה 13

Brigade 131: Liwa al-Sultan Muhammad al-Fatih = חטיבה 131 – חטיבת אלסולטאן מוחמד אלפאתיח
Brigade 132: Ghazal base = חטיבה 132 – בסיס רזאל
Brigade 133: Liwa al-Waqqas = חטיבה 133 – חטיבת אלוואקאס

Division 14 = דיויזיה 1

(Brigade 141: Faylaq al-Sham (north Aleppo contingent=חטיבה 141 גייס א-שאם
Brigade 142: Liwa al-Sultan Suleiman Shah = חטיבה 142-חטיבת אלסולטאן סולימאן שאה
Brigade 143: Ninth Division = חטיבה 143- דיויזיה 9
Brigade 144: Division 20 = חטיבה 144-דיויזיה 20
Brigade 145: Jaysh al-Nukhba = חטיבה 145-ג’ייש אלנוחבא
Brigade 146: Jaysh al-Sharqiya = חטיבה 146-ג’ייש א-שרקייה

Second Legion – גייס 2

Division 21: Sultan Murad Division (cf. Twitter account of the group describing itself as the ‘first

(division’ of the Second Legion.

(Brigade 211 (cf. here = חטיבה 211
Brigade 212 = חטיבה 212
Brigade 213 = חטיבה 213

Division 22: al-Hamza Division (cf. statements and social media output of al-Hamza (Division under the label of the ‘second division’ of the Second Legion).

Brigade 221 = חטיבה 221
Brigade 222 = חטיבה 222
Brigade 223 = חטיבה 223

Division 23: al-Mu’atasim Division (cf. social media output of al-Mu’atasim Division under the label of the ‘third division’ of the Second Legion).

Brigade 231 = חטיבה 231
Brigade 232 = חטיבה 232
Brigade 233: Men of War Brigade = חטיבה 233-חטיבת אנשי המלחמה

Division 24: Sultan Murad Division = דיויזיה 24 – דיויזית סולטאן מוראד

Brigade 241 = חטיבה 241
(Brigade 242 (cf. here = חטיבה 242
Brigade 243 = חטיבה 243

Division 25: Jaysh al-Islam = דיויזיה 25- ג’ייש אלאיסלם

Brigade 251 = חטיבה 251
Brigade 252 = חטיבה 252
Brigade 253 = חטיבה 253
Brigade 254 = חטיבה 254
Brigade 255 = חטיבה 255
Brigade 256 = חטיבה 256
(Brigade 257 (cf. here = חטיבה 257

Division 26: Faylaq al-Rahman = דיויזיה 26 – גייס אלרחמן

Brigade 261 = חטיבה 261
Brigade 262 = חטיבה 262
Brigade 263 = חטיבה 263

Third Legion – גייס 3

Division 31 = דיויזיה 31

Brigade 311: Northern Storm Brigade = חטיבה 311 – חטיבת הפריצה הצפונית
Brigade 312: Ahrar Mennagh (part of Northern Storm Brigade = חטיבה 312-חלק מחטיבת הפריצה
Brigade 313: Emergency Force = חטיבה 313 כוח חירום

הערה: היחידות כפופות לחזית א-שאמי.

Division 32 = דיויזיה 32

Brigade 320 = חטיבה 320
Brigade 321 = חטיבה 321
Brigade 322 = חטיבה 322
Brigade 323 = חטיבה 323

חטיבות אלו היו חלק ממיליציית איחראר א-שאם ומיליצית צוקור א-שאם שפעלו מצפון לעיר חאלב בצפון סוריה והתאחדו עם חזית סוריה (שאמי פרונט). אין להם קשר של ממש עם איחראר א-שאם או עם צןקןר א-שאם הפרוסים במחוז אידליב וסביבותיה.

Division 33 = דיויזיה 33

Brigade 331: factions of Mare’a. Liwa Fursan al-Shamal = חטיבה 331
Brigade 332: Force 55 of Tel Ref’at = חטיבה 332-כוח 55 של תל ריפעת
Brigade 333: group of factions including Liwa Jund al-Islam, Suyuf al-Sham, Sajidun and Liwa al-Fatah.

כוחות אלו קשורים לחזית שאמי .

Division 34 = דיויזיה 34

Brigade 341: חטיבה 31 = דיויזיה 51  Division 51
Brigade 342: Fawj al-Mustafa (cf. here on Third Legion affiliation) and al-Fawj al-Awal = חטיבה 342
Brigade 343: Liwa al-Sultan Osman and Thuwar al-Jazeera = חטיבה 343
Brigade 344 = חטיבה 344 : Liwa al-Salam (cf. here),  = דיויזיה 23 Division 23 (cf. here on connection to Third Legion) and Tajammu’ Fastaqim Kama Umirta.

הערה- גייס אלמאג’ד פועל במסגרת דיויזיה 34 אך אין לה עדיין מספר יחידה שידוע.

 

תמונה

קרדיט : Aymenn Jawad Al-Tamimi

 

כתיבת תגובה