שחיתות שלטונית-דעה

איזה הוא חכם הרואה את הנולד!

“שחיתותה של כל ממשלה מתחילה כמעט תמיד על ידי השחתת עקרונותיה.” ~ שארל לואי מונטסקייה

“אם אדם ניצל את כוחו הפוליטי או הכלכלי למטרות מושחתות הוא בוודאי ינצל אותו כדי לנסות לחמוק מאימת הדין, בין על ידי טשטוש מעלליו, ובין על ידי לחץ על גורמי האכיפה כדי שהם יטייחו אותם.” ~ משה נגבי

“המבחן של מדינה אשר מושתת על שלטון החוק הוא אינו האם יש או אין שחיתות, אלא האם ישנה היכולת להילחם בשחיתות.” ~ משה נגבי

“לתחושת הציבור בדבר קיום שחיתות במערכות השלטון – יש גם השלכות חברתיות קשות: אובדן אמון כללי של הציבור בפעילות מערכות השלטון ובהחלטותיו; לגיטימציה לאי־כיבוד חוק על־ידי הפרט, ותחושת תסכול ודמורליזציה כללית.” ~ מני מזוז

“ככל שגדלה השחיתות במדינה, כן ירבו חוקיה.” ~ טקיטוס

קרדיט:אברהם תמקר מקבוצת נציב

תוצאת תמונה עבור שחיתות שלטונית

כתיבת תגובה