תמונות ראשונות של פצצות גז הסארין שנעשה בהן שימוש בסוריה

בבוקר ה4 באפריל 2017 נפגעה העיירה חאן שייחון באידליב שבסוריה מפצצה כימית מלאה בגז העצבים הקטלני סארין, הפצצה הוטלה מכלי טיס סורי והרגה עשרות ופצעה רבים נוספים.

בעוד שנשאר מעט מאוד עקבות מההפצצה באתר חאן שייחון,מעבר לכמה שאריות מתכת, אחד מאותם שאריות,זוהתה על ידי ארגון לאיסור כלי נשק כימי של האו"ם כחתיכה מפצצה כימית סורית.

בעוד למתקפה ב4 לאפריל 2017 בחאן שייחון הייתה סיקור תקשורתי עולמי והביאה גם לגינוי בינלאומי של הממשלה הסורית וגם לפעולה צבאית של ארה"ב נגד יעדים בסוריה, זו לא הייתה הפעם הראשונה שסוריה השתמשה בגז העצבים הקטלני סארין.

למען האמת, זו לא הייתה הפעם הראשונה באותו שבוע בו סוריה השתמשה בגז הסארין,דיווחים נוספים מארגון לאיסור כלי נשק כימי של האו"ם,ביססו את השימוש בגז הסארין בשני תקריות נוספות בעיירה אל לטמינה, כ20 ק"מ מדרום לחאן שייחון, התקריות היו ב24 במרץ, וב30 למרץ 2017.

מלבד ביסוס השימוש בגז הסארין בימים של לפני ההפצצה ב4 לאפריל בחאן שייחון, ניתן היה גם ליצור קשרים בין התקריות שקרו במרץ,לתקרית שקרתה ב4 לאפריל., בדו"ח של הארגון לאיסור כלי הנשק הכימי של האו"ם, כללו טבלאות בהם ציינו את קווי הדמיון בין 2 התקריות.

ע"פ המידע שהושג ע"י חוקרי הפצצה, מכסה המילוי עם שני חורים סגורים, תואם באופן ייחודי לפצצות הכימיות הסוריות, מכסה המילוי שהיה זהה בעיצובו ובמידותיו כמו למכסה שתועד בחאן שייחון,תועד גם כן במתקפות ב30 למרץ 2017 באזור אל לטמינה. כעת ניתן להגיד כי בשני ההתקפות בחאן שייחון ובאל לטמיניה, השתמשו באותו סוג של פצצה התואמת באופן ייחודי לפצצות הכימיות הסוריות.

הקשר בין אותם הפצצות הם משמעותיים במיוחד מכיוון שנשארו מעד מאוד פסולת רקטית בהפצצה בחאן שייחון. אך בהפצצה באל לטמינה יש הרבה יותר פסולת רטית סביבו, כולל חתיכות הזנב של הרקטה הכימית ושני מכסי מילוי.

זיהוי הסוג המדויק של הפצצה הכימית ששימשה בהפצצה באל לטמינה, נגלתה בעזרת נציגי הפדרציה הרוסית, שהחליטו לפרסם תרשים של שני סוגים של פצצות כימיות סוריות (M4000 ו MYM6000) אותם נציגים אף נשלחו ולנסות להגן על הממשלה הסורית כנגד האשמות בדבר מעורבותם בהפצצה בחאן שייחון.

התרשים של שני סוגים הפצצות הכימיות הסוריות ( MYM6000 ו M4000:

שימו לב ששתי התמונות הראשונות מראות את הMYM6000 לפני ואחרי תהלך הערבוב של גז הסארין , והתמונות התחתונות מראות את הM4000 אחרי תהלך הערבוב של גז הסארין.

וזה התרשים של שני הפצצות הכימיות שרשום למטה (MYM6000 וה M4000

זה מכסה המילוי של גז הסארין שנמצאו באתרים בחאן שייחון ובאל לטמיניה:

על ידי השוואת דיאגרמת ה M4000 והפסולת שנמצאה באתר ההפצצה באל לטמיניה, ניתן היה לראות ולאשר כי מספר פרטים בתרשים ובפסולת שנמצאה,זהים אחד לשני, בנוסף לרוחב הפצצה שגם זהה לתרשים , מה שמעיד על כך שהפצצה ששימשה למתקפה באל לטמיניה הייתה פצצה כימית מסוג M4000 סורית. ההתאמה בין סוג מכסי המילוי המתועדים באל לטמיניה ולבין מכסה המילוי מחאן שייחון,תומכים בטענה של הארגון לאיסור כלי נשק כימיים של האו"ם כי הפצצה הכימית אכן סורית.

תרשים שממחיש כיצד הפסולת הרקטית מאתר המתקפה באל לטמיניה,תואמת את תרשים הפצצה הכימית הסורית M4000:

עם זאת, במהלך החקירה המקורית, לא היו תמונות ידועות בציבור של הפצצה הכימית הסורית M4000, ובכדי לאשר באופן מלא את סוג הפצצה הכימית שבה נעשה שימוש וכדי לאשר שמכסה המילוי תואם באופן ייחודי לפצצות האוויר הכימיות הסוריות, היה צריך למצוא תמונות ברורות של הפצצה הכימית M4000.

לאחר שנתיים התגלו כעת תמונות של הפצצה הכימית M4000, ומאפשר לנו לבצע השוואה סופית.

באפריל 2013 פורסם הסרטון הבא :

קרדיט: "חדשות • עין הנץ" בטלגרם

כתיבת תגובה