מה גרם לארה”ב לפרוש מאמנת פירוק הנשק הגרעיני לטווח בינוני?

נסיגתה של ארה”ב מאמנת הגרעין לטווח בינוני, מסכמת מהלך מתוכנן אשר יפחית את הביטחון לכולם ויערער את היציבות הבינלאומית.

מה גרם לארצות הברית לסגת ב-2 באוגוסט מהסכם פירוק הנשק הגרעיני לטווח בינוני (INF), שהוא הסכם פיקוח הנשק היחיד בין ארה”ב לברית המועצות (כיום רוסיה), ובכך לאפשר קטגוריה שלמה של מערכות נשק?

האם היה זה כדי לשפר את היתרונות האסטרטגיים של ארה”ב? לעורר תגובה מרוסיה וסין? לפתח תעשיות צבאיות ולהרחיב את כלכלתה של ארה”ב? כמו כן, האם קיימת אפשרות שסין תשתתף במשא ומתן על אמנת -INF, כפי שמבקשות ארה”ב ויפן?

הנסיגה היא כתוצאה של המצב הנוכחי העולמי.  ארה”ב ורוסיה האשימו זו את זו בהפרת האמנה וארה”ב השעתה את הציות להסכם למשך חצי שנה.

הנשק, האסור על פי האמנה, אשר פיתוחו החל לאחרונה ב”גל חדש”, הוא טילים היכולים להרוס את רשתות הפיקוד והתקשורת של האויב, להרוס מערכות הגנה אווירית וכן מחסני תחמשת גדולים, כאשר האוקיינוסים כבר לא עומדים כמכשול, כדי לבצע את התקיפות.

למרות שאמנת INF מילאה תפקיד חשוב, בהקלה העימות הצבאי, בין שתי מעצמות הגרעין, ארה”ב ורוסיה, וכן תמכה האמנה בהפחתת האפשרות למלחמה עולמית ותרמה לשמירה על השלום הגלובלי, ארה”ב מאמינה כי אמנת INF קושרת אותה באירופה, ובכך מעכבת את היתרון האסטרטגי שלה נגד רוסיה.

למעשה, לאחר הנסיגה ארה”ב תוכל לפרוס טילים בין יבשתיים לטווח בינוני ולהגביר את כוחה.

השיקול האפשרי השני, במרחב השיקולים של ארה”ב, הוא התקדמות לעבר עימות צבאי חדש, ולכן יש צורך בביסוס הבריתות הצבאיות, אשר ארה”ב תלויה בהן בכדי לשמור על ההגמוניה הגלובלית שלה.

לאחר שעזבה ארה”ב את אמנת INF, היא יכולה כעת לפרוס טילים כאלה בשטחן של מדינות בנות הברית שלה באירופה ובמזרח אסיה, ובכך לעורר תגובות מרוסיה וסין ולמעשה ליצור “קונפליקטים” חדשים ומכוונים.

כתוצאה מהאיומים החדשים אשר יתעוררו, ארה”ב מקווה כי רשת המדינות שהן בנות הברית שלה תתאחד, כדי להילחם בלחץ החיצוני וה”מתוזמן”, אשר יהווה איום גם על בנות בריתה של ארה”ב בעולם.

רציונל נוסף אפשרי, העומד מאחורי המהלך של ארה”ב לעזוב את האמנה, הוא פיתוח תעשיות צבאיות וכלכלה אמריקאית רחבה יותר.

הרחבת הכלכלה האמריקאית תתאפשר על ידי פריסה רחבה של טילים לטווח בינוני, פעולה שתתן דחיפה עצומה לתעשיות הצבאיות בארה”ב – מכירת הנשק תקדם את הכלכלה האמריקאית.

המשקיפים מסכימים כי המהלך ישפיע באופן משמעותי על הביטחון העולמי, יחסים בין מדינות גדולות ישתנו, כמו כן גם ישתנו הסדר הבינלאומי והגיאו-פוליטי.

העובדה כי ארה”ב פורשת משורה של הסכמים בינלאומיים: צבאיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים, מהווה זעזוע נוסף לסדר הבינלאומי הנוכחי.

ארה”ב ויפן דורשות כי סין תשתתף במשא ומתן על אמנת ה-INF. אך זו אינה אפשרות בת-קיימא בהתחשב בנוף הגיאו-פוליטי הנוכחי.

*- קרדיט:אברהם תמקר-פרדס+ מקבוצת נציב

 

כתיבת תגובה