אירן הפסיקה קו האשראי לאספקת נפט וגז לסוריה עקב הסנקציות האמריקאיות

כתיבת תגובה