נתונים סטטיסטיים חדשים על המצב ההומניטארי בעזה

נתונים סטטיסטיים חדשים על המצב ההומניטרי בעזה

*- 69% ממשקי הבית בעזה זקוקים לסיוע הומניטרי דחוף.

*- 51% ממשקי הבית אינם מסוגלים לשלם את עלות הטיפול הרפואי הנדרש לה.

*-  63% מהמשפחות איבדו חלק מההכנסה שלהם או את כולן.

*- 53% מהמשפחות  לקחו הלוואות או  מקדמות על חשבון הכנסות עתידיות או שקועות בחובות לגורמים אחרים.

*- 54% מהמשפחות מקבלות אספקת מים מקוטעת בלבד.

 

One thought on “נתונים סטטיסטיים חדשים על המצב ההומניטארי בעזה

כתיבת תגובה