בכיר בחיזבאללה:אנו במוכנות גבוהה לכל ניסיון תקיפה ישראלית נגדנו!

ברקע הפעילות האווירית האינטנסיבית הישראלית בכל רחבי לבנון בימים האחרונים מעלה אתר חדשות ערבי את הדיווח הבא:

מפקד בכיר בשורות החיזבאללה אומר כי כוחות הארגון הועמדו בכוננות גבוהה כדי להדוף כל תוקפנות שהאויב יעלה בדעתו  והוסיף כי החיזבאללה כבר תרגל בשנים האחרונות מספר תסריטים של תקיפות ישראליות אפשריות נגדם.

ואני שואל – מה גרם לחיזבאללה לחשוב שמשהו הולך לקרות ? מה הם יודעים שאנחנו לא ? מה הם המסרים המאיימים שישראל מנסה להעביר לחיזבאללה בביצוע הפעילות האווירית בכל שמי לבנון ?

נראה שכולם ממתינים למשהו! מה בדיוק ?