לקראת סוף שנת 2018: טבלאות המפרטות יכולות צבאיות של 10 המדינות החזקות

עם התקרב סוף שנת 2018 מתחילים להתפרסם סטטיסטיקות צבאיות בנוסח הצבאות החזקים ביותר וכדומה.

להלן טבלאות שונות לפי נושאים שונים:

*- טבלת הצבאות בעלות כוח האש החזק ביותר:

*- טבלת המדינות בעלות מספר התושבים הגדול ביותר :

*-טבלת המדינות בעלות מספר כוח העבודה הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר החיילים הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר הטנקים הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר קני הארטילריה הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר כלי הטייס הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר מסוקי הקרב הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר  כלי השייט המלחמתיים הגדול ביותר:

*- טבלת המדינות בעלות מספר נושאות המטוסים והמסוקים הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר המשחתות הגדול ביותר :

*- טבלת המדינות בעלות מספר הצוללות הגדול ביותר : 

*- טבלת המדינות מפיקות הנפט הגדולות ביותר:

*- טבלת המדינות בעלות התקציב הצבאי הגדול ביותר:

*- טבלת החובות הגדולים ביותר של ממשלות:

כתיבת תגובה