הכנות להשלמת בניית חומת ההפרדה בין ישראל ולבנון באזור מטולה

כתב רשת החדשות הלבנונית – אלנשרה באזור חצבייא מסר כי הבוקר הביא צה”ל לאזור גדר הגבול עם לבנון רכבי שרות המלווים בדחפורים מול העיירה כפר כילא שבדרום לבנון והחלו לחפור תעלות לאורכה. הכתב מעריך כי למעשה מתבצעים כרגע הכנות להמשך בניית קיר ההפרדה בין ישראל ולבנון . קטע הגבול המדובר הוא בין גבעות אלעדיסה לבין שער פאטמה שליד מטולה.

הכוח שעוסק בחפירת התעלות הגיע לאזור הגבול כשהוא מלווה בכוח אבטחה גדול . צבא לבנון וכוחות יוניפ”יל התמקמו מול הכוח הישראלי, בצד הלבנוני, כשהם בוחנים את מעשי ישראל.

״§„†״´״±״©:ˆ״±״´״© ״¥״³״±״§״¦Š„Š״© Š ״§„״¹״¨״§״±״© ״¨״¯״£״× ״¨״­״± ״§„״®†״§״¯‚ ״¨…״­״§״°״§״© ״§„״³Š״§״¬ ״§„״­״¯ˆ״¯Š

כתיבת תגובה