קצרצר לפרשת תזריע

 אמר ר’ יונתן [זקס] : ברית המילה – ברית הנישואין של אהבה.

בתוך דיני היולדת, שבהם נפתחת פרשתנו, מופיע פסוק אחד המוקדש לעיתוי ברית המילה. פסוק זה הספיק לרב זקס כדי לפתח דיון סביב משמעות ברית המילה.
ברית המילה היא אות ברית לקשר הנצחי בין ה’ לעם ישראל, אות ברית שהגבר היהודי נושא על גופו. נוסף על כך היא מחברת בין הרוחני לגופני, וכלשון הרב זקס: “ברית המילה הופכת את הביולוגיה לרוחניות”.
לצד המישור שבין אדם למקום הרב רואה בברית המילה גם סמל משמעותי לטיב היחסים הזוגיים במשפחה: הם מושתתים על ברית של נאמנות הדדית ולא על שליטה וכוחניות. הדחף המיני מרוסן כך שהיחסים הזוגיים יהיו ביטוי לאהבה ולא לשליטה. (אגב, בנושא זה רואה הרב את הניגוד בין אברהם ומשפחתו לבין שכניהם.) הרב מצביע על פסוקים בנבואת הושע כביטוי לסוג היחסים בין כנסת ישראל לה’, יחסים המבטאים אהבה ולא כניעה. היהדות מקדשת את מערכת היחסים הזוגית, ולדבריו, ככל שנחווה טוב יותר מערכת יחסים זו, נוכל להתקרב “להבנת אהבתו של א-לוהים כלפינו”.
(ראו: הרב י’ זקס, שיג ושיח, ב, עמ’ 41-37, וכן: “נושאו הלא-צפוי של ספר בראשית”, שם, א, עמ’ 103-100 [פ’ וישב])

בברכת שבת שלום ובשורות טובות לכל בית ישראל.

פרשת תזריע - כוחו של דיבור | הרב יוסף צ. בן פורת - תשפ"ד - YouTube

קרדיט: פרופסור (אמריטוס) עמוס פריש    קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות