הרצאה מתומללת: שימוש מושכל באיסוף לחקר צבאות סדירים

באתר "דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" פורסם ראיון מוסרט בו מר אלכס צייטלין מאתר "באים אל הפרופסורים" ראיין את אלי דקל וד"ר מיכאל ברונשטיין בנושא עבודת המודיעין במטכ"ל. פרק ג' שלפניכם עוסק בשימוש המושכל באיסוף בחקר צבאות סדירים.

בהרצאה יש ניתוח היתרונות והמגבלות של כלל אמצעי האיסוף העומדים כיום לרשות המחקר הצבאי, תוך דגש על מקומו של המודיעין המופק מצילומי אוויר, ותרומתו האפשרית של פן איסופי זה, ברקיחת ה"תבשיל" של הערכת המצב הלאומית.

בסוף ההרצאה מתקיים דיון על המודיעין הדרוש לחקר צבאות לא סדירים, וכן על הסכנה בזניחת המחקר של צבאות סדירים מתוך הערכה שגויה שתם עידן ה"מלחמות הגדולות".

במרץ 2024 נערך תמלול של ההרצאה, והוא מובא לאחר ההרצאה:

ניתן לצפות בהרצאה הקישור: https://www.dekelegypt.co.il/240310

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב