איראן: מס שפתיים? או מס יוקרה?

קוראי הערוץ כבר יודעים שהמשטר האיראני הצליח ברוב חוסר כישרון להרוס את הכלכלה האיראנית, ולמרות שבשלוש השנים האחרונות חל זינוק בהכנסות ממכירת נפט, המצב הכלכלי באיראן רק ממשיך להתדרדר, והמשטר ממשיך להדפיס כסף.

אתם גם יודעים שהאיראנים נאנקים תחת עול עליות המחירים של אינפלציה משתוללת והצטמקות השכר והקצבאות, ושיש בכל רחבי איראן הפגנות של עובדים וגמלאים מכל המגזרים, שמוחים על שאינם יכלים לפרנס את משפחתם, וכבר קראתם בערוץ על כך שרוב האוכלוסייה ירדה את מתחת לקו העוני, ועל מחאות הפנסיונרים ומקבלי קצבאות נכי מלחמת איראן-עיראק, שמתלוננים שקצבתם לא מספיקה לצרכים בסיסיים.

מעמד הביניים שנעלם וירד אל מתחת לקו העוני, ושאר האיראנים שלא יכולים לפרנס את משפחתם, רואים את עשירי איראן חיים חיי פאר, והמרמור גובר לא בגלל שיש עשירים, אלא בגלל שרבים מהם הם מתעשרים חדשים המקורבים למשטר, ואף אנשי דת שחיים בעושר על חשבון הציבור, והכעס הוא על שמקורבי המשטר עושקים את איראן ומתעשרים על חשבון העם.

המשטר האיראני מכין את התקציב לשנה האיראנית החדשה שתתחיל בחודש מרץ, ואחת הבעיות שאת ניפוח תקציב משמרות המהפכה, והזרמת הכספים לכל ארגוני הטרור העובדים בשירות הרפובליקה האסלאמית של איראן, צריך איכשהו לממן, והמשטר מנסה לחלוב מעשירי איראן מס על יוקרה, שלפי תחשיבי הכלכלנים המהוללים של המשטר, יכניס לקופת המדינה כסף רב.

Iran People's Poverty: Result of Regime's Corruption & plundering

קרדיט לתמונה: איראן רסיסטאנס

 

כבר שלוש שנים שהמשטר מנסה ללא הצלחה מרובה, לגרום לעשירי איראן לשלם את המס על בתי יוקרה כמו גם את המס המושת על רכבי יוקרה (אבל גורם לאי נוחות לעשירי איראן).

משנת התקציב החדשה יעלה מס רכבי יוקרה ובעלי רכב שמחירו מעל 3.5 מיליארד טומאן (כ 59,524 דולר, לפי השער של היום שעומד על 58,800 טומאן לדולר, ולהזכירכם שטומאן אחד שווה 10 ריאל) ישלם 1% מההפרש של מחיר הרכב למינימום שנקבע, ואם חלילה לא ישלם בזמן, ישלם קנס פיגורים בגובה 2.5% על כל חודש איחור.

ומס בתי היוקרה יושט בשנת התקציב הבאה על נכסים בגובה מעל 35 מיליארד טומאן (350 מיליארד ריאל = כמעט 600 אלף דולר, לפי השער המוזכר לעיל) ויהיה בשיעור של 2 פרומיל משווי הנכס. כנגד בעל נכס שלא ישלם את המס בזמן, יינקטו הליכים חוקיים, ונוסף לחיוב בקנסות פיגורים, אם לא ישלם, הוא עלול להיעצר, והנכס יחולט ויועמד למכירה פומבית.

אציין שהשנה בתי יוקרה הוגדרו ככאלה אם שווים היה מעל 20 מיליארד טומאן, בשנה שעברה לפי שווי של 15 מיליארד טומאן, ולפני שנתיים לפי שווי של 10 מיליארד טומאן.

Iran: People's Poverty a Result of Sanctions or Plundering by Corrupt  Mullahs and IRGC Terrorists? - Iran Freedom

קרדיט: איראן פרידום

 

בשנה שעברה פעילות המשטר לאיתור ורישום בתי יוקרה באיראן, איתרה 43 אלף בתי יוקרה ואילו השנה, על אף הזינוק בשווי הנכס שמוגדר כבית יוקרה, בטהראן רבתי לבדה, אותרו 110 אלף בתי יוקרה.

אם תשאלו מה פתאום מדברים על מס פיגורים למאחרים בתשלום המס, אז אספר לכם שתשלום מס היוקרה אינו ממש חביב על עשירי איראן, ומתוך המיסים בסך 7,000 מיליארד (!) טומאן שהיו אמורים להיגבות בשלוש השנים האחרונות, המשטר הצליח לגבות רק 1,300 מיליארד. הסיבות והתירוצים לאי גביית המס מגוונים, וגורמי משטר שונים מאשימים זה את זה.

כמו המס על מכוניות יוקרה, גם המס על בתי יוקרה סובל מגבייה נמוכה. לא הצלחתי למצוא נתונים על הגבייה בפועל למס שחושב על בתי יוקרה, אבל רשויות המס באיראן מסרו שהמס שהושט על בתי יוקרה לפני שנתיים היה בסך 390 מיליארד טומאן, ולפני שנה היה בסך של 1,100 מיליארד טומאן, ועדיין אין נתונים משנת המס המסתיימת בעוד חודשיים.

57 Million Below the Poverty Line: Iran Regime Parliament Predicts - Iran  Focus

קרדיט: איראן פוקוס

 

* אציין שלא ממש מסתדרים לי הנתונים והתחשיבים שנמסרו לעיתונות האיראנית מפי דוברים רשמיים של רשויות המשטר הרלוונטיות, אבל אלה הנתונים שפורסמו בשבוע האחרון.

מעניין יהיה לראות מה יהיו נתוני גביית מסי היוקרה של השנה האיראנית החולפת, והאם המשטר יצליח לגבות מעשירי איראן את מסי היוקרה, ואזכיר שרבים מעשירי איראן הם לא אצולת הכסף הוותיקה של איראן, אלא אנשי המשטר, משמרות המהפכה ומקורבי המשטר שהתעשרו משוד אוצרות הטבע של איראן ומעושק אצולת הממון הוותיקה, שאולצה "לוותר" על מפעלים ונכסים, לטובת משמרות המהפכה והמקורבים למולות…

אציין שלפני מספר שנים המשטר החל בקמפיין ציבורי להטלת מס על עשירי איראן, בדמות מס על מכוניות ובתי יוקרה, ובאחד מסבבי הקמפיין המשטר אמר שאנשים שחיים חיי מותרות, וברשותם מכוניות ובתי יוקרה, צריכים לשלם עליהם מס, והסביר שאלה שחיים חיי מותרות משתמשים יותר בתשתיות המדינה, ובאותה הזדמנות התלונן המשטר שזה לא בסדר שיש באיראן הבדלי מעמדות לא הוגנים, שנובעת מחלוקה לא הוגנת של העושר. (קצת אירוני שזה מגיע מפי המשטר שעושק את עמו ומחלק את העושר של המדינה למקורביו…)

Iran: 2021 budget will impose more taxes on the poor |

קרדיט: ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון    קרדיט לתמונה: almujaheedeen halak