מה הקשר בין אל הגשם ותהלוכת העשורא בלוב?

טקסי יום העשורא החל היום, הם לא תמיד כמו אלו המוכרים לנו מהטקסי האבלות השיעיים של פציעה עצמית עד זוב דם.
יש גם טקסי יום העשורא של אסלאם אחר, המשלבים מסורות עתיקות של ימים שקדמו לכיבוש האסלאם.
במאמר שלעיל, בסרטונים והתמונות, תוכלו ללמוד קצת על תרבויות עתיקות וקצת היסטוריה המתבלים טקס עשורא מסוג אחר.

קרא עוד