ניצחון תודעתי אירני:כטב"מים מצלמים אתרים אסטרטגים בסעודיה באין מפריע

האירנים שוב משיגים  ניצחון תודעתי על הסעודים באמצעות כוחות הפרוקסי שלהם-החות'ים בשדות הלחימה בתימן. האירנים מספקים לחותים מערכות לחימה משוכללות

קרא עוד