Site icon Nziv.net

איראן מחליטה לגרש שליש מכלל פקחי הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית במדינה

בהודעה חריגה עד מאוד שהופצה לפני זמן קצר על ידי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), נטען כי איראן הודיע ליו"ר הסוכנות על החלטת המשטר החדשה, ולפיה כשליש מפקחי הסוכנות לא יורשו להמשיך לפעול תחת סבא"א בתחומי איראן.

"היום, הרפובליקה האסלאמית של איראן, הודיעה לי על החלטתה לחזור בה מהכרתה במספר פקחים בכירים של הסוכנות, שבאחריותם היה לפקח על פעילותה הגרעינית של איראן", נאמר בהודעה.

סבא"א הבהירו כי בצירוף עם החלטות העבר של המשטר האיראני, "איראן בפועל גירשה כ-שליש מפקחי הסוכנות הטובים ביותר מאיראן".

יו"ר סבא"א, רפאל גרוסי, טוען בהודעה כי מהלך איראני תקדימי שכזה פוגע בצורה ישירה ביכולותיה של הסוכנות לערוך ביקורות ולוודא ששימושה של איראן בגרעין נותר למטרות שאינן צבאיות.

עוד הוסיף גרוסי וגינה את המהלך ה-"לא פרופורציונלי והתקדימי" הזה, שמוביל ל-"סתירה בשיתוף הפעולה שאמור להתקיים בין הסוכנות לבין איראן", כך לדבריו.

גרוסי חתם את הודעתו החריגה בפנייה ישירה לממשל האיראני ככלל, ולבכירי המשטר בפרט: "אני קורא ומפציר בממשל האיראני לשקול מחדש את החלטתו, ולחזור לשתף פעולה עם הסוכנות".

קרדיט: ערוץ המוחבאראת  קרדיט לתמונה: פארס ניוז

Exit mobile version