נוכחות שולית של מאהר אלאסד בתרגיל צבאי משותף בחסות רוסית. משמעות

האם מעמדו של אסד במעגל השלטון הבכיר בסוריה התערער ? האם האיראנים הקריבו אותו על מזבח הידוק היחסים עם הרוסים … המשך לקרוא נוכחות שולית של מאהר אלאסד בתרגיל צבאי משותף בחסות רוסית. משמעות