Site icon Nziv.net

מצרים: תיקון תנאי סף גיוס לשירות חובה בצבא

מפקד צבא מצרים, רב אלוף מוחמד זכי, הוציא ביום שני החלטה לתקן את תנאי הסף לכשירות רפואית למצטרפים החדשים לשירות צבאי ולאומי של הכוחות המזוינים.

התיקון עסק בסיבות לאי-כשירות לשירות צבאי ולאומי ובסיבות לפטור ממנו.

התיקון החדש קובע כי מי שיופיע בפני המועצה הרפואית בתחומי הגיוס, הוועדה הרפואית העליונה במחלקת הגיוס, או המועצה הרפואית הצבאית הכללית – לפי העניין – ובבדיקה רפואית של גובהו יתברר שהוא פחות מ-160 ס"מ (5.24 רגל) יהיה פטור מביצוע שירות צבאי, במקום 155 ס"מ  בתקן הישן.

תיקון נוסף בנוגע לעקמת פנימית או חיצונית של הרגליים  (רגלי X) מעל 10 ס"מ במרווח שבין הקרסוליים.

השירות הצבאי הוא חובה במצרים ומשך הזמן שלו נע בין שנה לשלוש שנים, בהתאם לדרגת ההשכלה.

קרדיט: סטפ ניוז

Exit mobile version