Site icon Nziv.net

צרפת מזהירה את אזרחיה מפני נסיעה לאיראן

ביום שלישי הזהיר משרד החוץ הצרפתי את אזרחיו מפני נסיעה לאיראן.

המשרד אמר, בהצהרה, כי אלה הנוסעים לאיראן שהם בעלי אזרחות כפולה "נתונים בסיכון למעצר שרירותי ויכולים לעמוד למשפט לא הוגן".

המשרד יעץ לאזרחיו שכבר נמצאים באיראן לנקוט משנה זהירות ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח את שלומם.

משרד החוץ הצרפתי גם יעץ לאזרחיו באיראן להגביל את תנועותיהם ולהימנע מהתכנסויות.

האזורים המסוכנים לנסיעה בעולם:

קרדיט לתמונה: https://www.nationsonline.org/

Exit mobile version