מי זו בעצם המדינה הנקראת תימן?

…והמלאך גבריאל קרא: “הו אללה, ראה! כאן לא שונה דבר מאז בריאת העולם"
ענה לו אללה ואמר: “ומדוע תתפלא? הרי זוהי תימן…”

היות ושוב מדברים על תימן, והיות ולמרות הכל יש שינויים בתימן,
המאמר הבא מנסה להסביר מי זו תימן ומי הם התימנים