סד"כ 2017 של חילות הים הישראלים והמצריים. יחי ההבדל הקטן!

סד"כ חיל הים המצרי –  עדכני לשנת 2017: סד"כ חיל הים הישראלי –  עדכני לשנת 2017: