MEMO: ישראל מפרסמת מפה המציגה 'אזור מקלט' לפליטי עזה במצרים

צה"ל פרסם באתר הרשמי שלו מפה המציגה אזור בתוך שטח מצרים שנקרא "אזור החיץ של בין סיני ורצועת עזה", יום … המשך לקרוא MEMO: ישראל מפרסמת מפה המציגה 'אזור מקלט' לפליטי עזה במצרים